PLAN TRENINGOWY

WDROŻENIE TRENINGOWE

TYGODNIE

GODZIN / TYDZIEŃ*

TRENINGÓW / TYDZIEŃ*

* wartości uśrednione

CO OTRZYMUJESZ?

  • 3 tygodniowy plan na platformie TrainingPeaks

  • nagrania wideo z omówieniem każdego tygodnia treningowego

  • treningi zbudowane za pomocą bloków treningowych

CENA 4,95$

1,65$ / TYDZIEŃ

Presets Color

Primary
Secondary